Integritetspolicy

Integritetspolicy (GDPR) och cookies

Din integritet är viktig för oss. Hos oss ska du känna dig trygg. Därför är vi på djservice.se noga med att följa tillämplig dataskyddslagstiftning t ex den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) (General Data Protection Regulation) vilket den 25 maj 2018 ersätter personuppgiftslagen (PUL). 

Detta innebär ett gemensamt regelverk inom EU och att medborgares (kunders) rättigheter stärks bland annat gällande hur personuppgifter används. Dataskyddsförordningen ställer stora krav på dokumentation av hur personuppgifter rättmätigt används och att organisationer säkerställer säker hantering av personuppgifter; det vill säga mängden insamlade personuppgifter, behandlingens omfattning och tiden för dess lagring och tillgänglighet. 

Nedan vill vi informera dig om för vilka ändamål vi samlar in och använder dina personuppgifter samt hur du kan utöva dina rättigheter.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

International DJ Service 
Sveavägen 139, 113 46  STOCKHOLM, Sverige
E-post: gdpr@djservice.se
Telefon: 08-258020
Org.nr: 916641-2966

Lagring av dina personuppgifter

Vi sparar dina uppgifter så länge som det aktuella syftet kräver. All hantering av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Nedan har vi sammanfattat ett antal grundläggande syften till varför vi hanterar dina personuppgifter. De personuppgifter vi använder oss av är Namn, Telefonnummer, E-postadress, IP-adress, Kundnummer och Personnummer. Laglig grund: Köpeavtalet med dig, muntligt samtycke eller berättigat intresse (intresseavvägning) och marknadsföringslagens bestämmelser om samtycke alternativt etablerat kundförhållande. 

Vi använder oss av dina personuppgifter vid:


1.Köp av varor

- Säkerställa att du är den som du utger dig för att vara samt kontrollera din ålder.
- Leverera det du beställt hem till dig/ utlämningsställe
- Hantera din betalning (inklusive bedömning av vilken betallösning vi kan erbjuda, till vilken vi hämtar information från kreditupplysningar) och erbjuda dig olika betallösningar, t ex faktura, delbetalning och kontobetalning via Klarna alternativt direktbetalning med ditt kontokort.
- Hämta din folkbokföringsadress med hjälp av extern part; Klarna, Wasa Kredit eller Kapitalkredit.
- Hantera reklamationsärenden

Lagringsperiod: Tills dess att köpet har genomförts inklusive leverans och betalning och för en tid om 36 månader därefter, i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsärenden. Kortnummer sparas dock aldrig.


2.Marknadsföring av våra produkter och tjänster via e-post, kampanjer och nyhetsbrev

Lagringsperiod: Till dess att du meddelar oss att du inte längre vill ha direktmarknadsföring från oss. Du kan avregistrera dig direkt genom att kontakta gdpr@djservice.se.

3. Hantering av dina ärenden i vår kundtjänst

- Säkerställa din identitet
- Kommunicera med dig och besvara dina frågor via telefon, chatt, e-post eller sociala medier
- Utreda klagomål- och supportärenden, inklusive teknisk support

Lagringsperiod: 36 månader efter avslutat ärende och så länge reklamationsrätten gäller.

4.Hantering ditt användande av våra garantier och olika tjänster, såsom tillval ex. hemleverans, inbärning, kvällsleverans osv.

- Mottagande av bokning, om- och avbokning
- Utskick av bokningsbekräftelse samt övrig kommunikation kring en bokning av en tjänst
- Kreditupplysning från kreditupplysningsföretag för att säkerställa din betalningsförmåga 

Lagringsperiod: Garantilängdens period, vanligtvis 1år om inget annat anges

5. Nyhetsbrev

Den rättsliga grunden för utskick är fullgörande av avtal. För kunder som har valt att prenumerera på djservice.se nyhetsbrev skickas ett nyhetsbrev per mail med information och erbjudanden. Du kan när som helst avanmäla dig från nyhetsbrev från djservice.se via gdpr@djservice.se.se eller med ett klick på den länk som finns längst ner i nyhetsbrevet.

6. Överföring och utlämnande av dina personuppgifter till andra parter

För att kunna erbjuda våra tjänster lämnar vi ut personuppgiter till andra part, som även de endast behandlar uppgifterna i enlighet med syftet. Exempel på annan part är:
- Leverantörer av posttjänster, speditörer, transporttjänster eller för eliminering av dokument
- IT-tjänsteleverantörer inom ramen för underhåll och skötsel av programvara
- Tjänsteleverantörer inom kreditprövning, inkasso och dialogmarknadsföring
- Myndigheter, i förekommande fall t.ex. Polisen eller Skatteverket

I största möjliga mån ser vi till att behandla dina personuppgifter inom Sverige och alla våra egna system och servrar finns inom landet. Vi samarbetar dock med ett antal parter vars system finns utanför EU, exempelvis vårt system för e-post. Dina personuppgifter lämnas bara ut till ett land utanför EU/EES om vi kan säkerställa att det finns tillräckliga garantier för en korrekt och adekvat behandling.

7. Spårning av försändelse

När du handlar i vår webbshop och godkänner våra köpevillkor kommer din e-postadress att skickas vidare till en distributör för att du ska ha möjlighet att spåra din försändelse. Distributörer använder din e-postadress för att erbjuda dig att följa din beställning och hålla dig informerad om var din beställda vara befinner sig och när den kommer att levereras.

Dina rättigheter

djservice.se garanterar att dina rättigheter med avseende på hantering av personuppgifter efterlevs. Du kan alltid invända mot att eller hur dina personuppgifter används genom att maila gdpr@djservice.se

Rättigheter

1. Varje person har rätt att få information när hans eller hennes personuppgifter behandlas. 
2. Varje person har rätt att vända sig till ett företaget och be att få felaktiga uppgifter rättade eller kompletterade med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.
3. Varje person har rätt att vända sig till ett företag eller en myndighet som behandlar personuppgifter och be att uppgifterna som avser honom eller henne raderas.