Serviceärenden

Reklamera vara
Att reklamera innebär att du klagar på fel. Du kan till exempel reklamera en vara som fungerar dåligt eller är trasig. Vilken åtgärd som lämpar sig bäst beror på reklamationen och produkten i fråga. Åtgärd kan vara reparation eller utbyte av varan vilket bestäms när varan har kontrollerats och felet konstaterats. Man har reklamationsrätt i 3 år och felet skall vara ursprungligt. Felet måste ha visat sig inom 6 månader för att kunna räknas som ursprungligt. Kunden måste kunna påvisa att felet var ursprungligt.

Garanti

Garanti är något som är frivilligt av alla säljare. Garanti är hur länge man garanterar att en vara fungerar vid normalt användade, Vi erbjuder generellt 1 års garanti på våra produkter. Vissa produkter kan ha längre garanti än 1 år. Vissa produkter kan även ha en förlängd garanti vid registrering av produkten.  Slitage, vanvård, onormal användning eller olyckshändelse omfattas inte av garantin.

Service/reparation
Hos oss kan du lämna in de flesta produkter och märken för service/reparation. Det kostar 595 kr att få ett kostnadsförslag. Detta räknas normalt in i hela service/reparations-kostnaden om du accepterar kostnadsförslaget, men tas ut om du efter kostnadsförslag väljer att inte serva/reparera.

Skapa ett serviceärende »

Vad gäller ärendet?

Ordernummer/Kvittonummer

Inköpsdatum

Namn

Adress

Postnummer

Postort

Telefon

E-post

Artikelnummer på produkt/produkter

Artikelnamn

Serienummer

Utförlig felbeskrivning

För snabbare handläggning och för att vi enklare ska kunna se felet kan du bifoga bilder eller dokument. Filformaten kan vara jpg, png eller pdf och max 3 MB stora. Har du en film, bifoga gärna en länk till filmen i formuläret.

Ange kod 97573